Vliv tepelné izolace na šíření tepla konstrukcí

Tepelné izolace se doposud do  konstrukcí instalovali hlavně za účelem eliminovat tepelné ztráty v zimních obdobích.  Důležitými faktory jsou  kompaktnost, celistvost, napojení na stavební konstrukce, vyřešení složitých detailů.

Na druhou stranu, díky zřetelně probíhajícím  změnám  klimatu, zastávají tepelné izolace  neméně důležitou roli právě v letních obdobích.

Výměna tepla může přitom  probíhat třemi základními způsoby, vedením (kondukcí), sáláním (radiací) a prouděním (konvekcí). A právě konvekce je nejrychlejším způsobem šíření tepla. V tomto ohledu hraje velkou roli neprůvzdušnost konstrukce.

Dalšími faktory, které ovlivňují přehřívání konstrukcí jsou  kromě použité tepelné izolace i o orientace objektu, použitá střešní krytina, použitá difuzní folie, velikost větrané mezery, počet otvorů, stínění, způsob užívání, větrání atd.

Závěrem: ideálním řešením, jak zamezit či eliminovat přehřívání konstrukce je eliminace všech druhů šíření tepla včetně ostatních faktorů, tzn. kvalitní předokenní stínění, upravit způsob užívání ( větrání ), minimalizovat vnitřní teplotní zisky, správně dimenzovat a odvětrat střešní konstrukci.

S ohledem na použití tepelné izolace se jeví jako nejvhodnější řešení kombinace materiálů s vyšší hodnotou měrné tepelné kapacity (například dřevovlákno) a izolantů, které zajistí neprůvzdušnost (například izolace ICYNENE).