PRODUKTY


 
Nabízíme rozmanité portfolio produktů, jak pro difuzně otevřené, tak pro difuzně uzavřené konstrukce.


Každý projekt je jedinečný a řešíme ho individuálně – od návrhu vhodného produktu až po samotnou realizaci.


KONTAKTUJTE NÁSNAŠE ŘEŠENÍ ZAJISTÍ


Kompaktní vrstva bez spojů a netěsností eliminuje vznik tepelných mostů a s tím spojených tepelných ztrát.


Finální vrstva izolace zabraňuje proudění vzduchu a s tím spojené riziko vzniku nebezpečné kondenzace a zdraví škodlivých plísní.


V tomto ohledu hraje velmi důležitou roli opět neprůvzdušnost izolace, která zabraňuje šíření tepla konvekcí „ prouděním“.


Izolace neovlivňuje funkci DHV ( střešní folie ) – vodotěsnost je zachována i po aplikaci. Aplikace probíhá, dle technologického postupu.


Izolace musí být součástí funkční celku. Naše navrhovaná řešení testujeme s ohledem na tepelně technické požadavky, tak na požární odolnost.
 


 Mezi naše nosné produkty patří kanadská izolace ICYNENE®, která bezesporu představuje high -tech technologii 21. stoleníAplikace se provádí plošným nástřikem. Po nástřiku vznikne zcela kompaktní vrstva bez spojů a netěsností, která je tepelně i akusticky účinná.Produkty ICYNENE® byly vyvinuty v Kanadě, v zemi, kde se vyskytují extrémní teploty.

 

 
JAK FUNGUJE ICYNENE®?


 

Tepelná izolace ICYNENE® funguje jako moderní outdorové oblečení.


Díky své buněčné struktuře umožní prostup nasycené vodní páře, ale současně zabraňuje proudění chladného vzduchu.

 

+420 725 054 375
penicka@jkizolace.cz