PORADNA A OTÁZKY A ODPOVĚDI

Výběr správného izolačního systému a jejího dodavatele vyžaduje zajisté zvýšenou pozornost. Je to totiž jedna z mála investic, která Vám začne generovat vstupní investici zpět, a to nejen ve formě financí, ale i komfortem užívání Vašeho domu. Níže jsme připravili souhrn nejčastějších otázek a odpovědi na ně.  V případě, že budete mít jiný dotaz kontaktujte JK izolace. Rádi Vám poradíme.

Co to vlastně je ICYNENE a jakým způsobem probíhá montáž?

ICYNENE je tepelná izolace, která se aplikuje plošným nástřikem, nikoliv foukáním. Po nástřiku vznikne kompaktní izolační vrstva bez spojů a netěsností, což je nesporná výhoda oproti klasickým skládaným či rolovaným izolacím.

Jak dlouho jste na trhu?

V segmentu izolací se pohybujeme prostřednictvím jednoho ze společníků od roku 1998. Získané zkušenosti nyní uplatňujeme do současné podoby naší společnosti. Mimo České a Slovenské republiky jsme držiteli oprávnění vykonávat izolatérské práce ( tepelné, akustické, chladírenské, vodotěsné) na území Rakouska, kde je izolatérství vázanou odbornou živností.

Jakou záruku poskytujete?

Standardní délka záruky činí 60 měsíců.

Co znamená „APLIKACE POD KONTROLOU“?

Aplikace je provedena certifikovanými pracovníky dle schváleného technologického postupu – od převzetí stavby, vymezení rizik, ochrany pohledových konstrukcí, kontroly adheze, kontroly celistvosti, dodržování BOZP až po předání díla. Nabízíme rovněž kontrolu termovizním měřením a zkoušku vzduchotěsnosti.

Co znamená „KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ“?

Komplexní řešení znamená profesionální posouzení konstrukce včetně návrhu řešení, týkající se izolatérských, klempířských, pokrývačských, tesařských a sádrokartonářských prací. Zajišťujeme i tepelně technické posouzení konstrukce, dotační program NZÚ a požárně bezpečnostní řešení. Jsme členy Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

Jak funguje izolace ICYNENE? V zimě, v létě?

Funkcí lze izolaci ICYNENE přirovnat k modernímu outdoorovému oblečení. Díky své buněčné struktuře umožní prostup nasycené vodní páry, nicméně současně zabraňuje proudění chladného vzduchu. Vzhledem k tomu, že izolace ICYNENE perfektně přilne k izolovanému podkladu a vyplní každou skulinku, každý detail, eliminuje tím vznik tepelných mostů a s tím spojených tepelných ztrát v zimním období. Neméně důležitou funkci plní izolace ICYNENE v létě, ve vztahu k přehřívání konstrukce. Zde ale vstupuje do hry více faktorů – kromě izolace se jedná o orientaci objektu, použitou krytinu, použitou difuzní folii, počet otvorů, stínění nebo způsob užívání. K velkým přednostem izolace ICYNENE patří její „neprůvzdušnost“, díky které zabraňuje šíření tepla konvekcí „prouděním“.

Jak si stojí ICYNENE v porovnání parametrů s jinými druhy izolací?

Jednotlivé parametry jsou určitě důležité, nicméně je potřeba si uvědomit, že se jedná o hodnoty laboratorní. V reálném životě, na stavbách, existuje mnoho faktorů, které právě tyto parametry ovlivňují – vlhkost, průvzdušnost, celistvost, řemeslná zručnost… Právě provedení věnujeme v ICYNENE velkou pozornost. Všichni naši aplikátoři musí absolvovat náročný certifikační tréning v našem vývojovém centru. My v ICYNENE se nezaměřujeme na parametry, ale na přínosy a řešíme funkci celé konstrukce.

Požární odolnost?

V rámci klasifikace třídy reakce na oheň spadá izolace ICYNENE do třídy E, s protipožárním nástřikem splňuje požadavky na třídu C, respektive B. V tomto ohledu je opět nutné přistupovat k posouzení celé konstrukce a požadavkům vyplývajícím z PBŘ (požárně bezpečnostního řešení). Disponujeme posouzenými konstrukčními řešeními pro střechu i obvodový plášť vykazující odolnost 15 – 90 minut. Technické informace naleznete v knihovně pro architekty.

Zdravotní nezávadnost?

Izolaci ICYNENE lze definovat jako funkční, zdravotně nezávadný materiál. Finální produkt zcela eliminuje proudění vzduchu a zabraňuje tak kondenzaci vzdušné vlhkosti a vzniku plísní. Současně brání šíření alergenů a bakterií. Nadouvadlo je na bázi vody.