CO CHCETE IZOLOVAT?

Izolace střešních plášťů je bezesporu nejčastější realizací, kde můžeme využít potenciál produktů ICYNENE. Izolace ICYNENE se ale neskládá ani neroluje. Aplikuje se plošným nástřikem a vytvoří zcela kompaktní vrstvu bez spojů a netěsností, splňující požadavky na energetikou náročnost, akustiku i neprůvzdušnost. Denně izolujeme okolo 20 domů. Naše realizace podléhají přísné kontrole a jsou prováděny dle schválených technologických postupů.

STŘECHA

Izolace střešních plášťů je bezesporu nejčastější realizací, kde můžeme využít potenciál produktů ICYNENE.
Kompaktní vrstva bez spojů a netěsností je předurčená pro zateplování složitých konstrukcí, splňující požadavky na neprůvzdušnost, tepelné ztráty i akustiku.
Denně izolujeme okolo 20 domů.
Střecha určitě patří k nejdůležitějším částem domu – chrání konstrukci i uživatele před povětrnostními vlivy a její provedení může zásadně ovlivnit životnost konstrukce i teplotní komfort.
Musí fungovat jako celek – od tesařských a pokrývačských konstrukcí, přes tepelnou izolaci, až po vnitřní podhled.
S ohledem na tyto okolnosti přistupujeme k návrhům řešení tepelně izolačních vrstev velmi zodpovědně.
Velmi důležitá je vzájemná kompatibilita jednotlivých prvků střešní konstrukce. Z těchto důvodů netestujeme ve vztahu k tepelně technickým parametrům, voděodolnosti, neprůvzdušnosti a požární odolnosti jen samotnou izolaci, ale celé konstrukční celky.
Nezbytnou součástí je samotné provedení. Naše realizace podléhají přísné kontrole a jsou prováděny dle schválených technologických postupů.

STROP

Velmi významným segmentem, ve kterém využíváme potenciál produktů ICYNENE, tvoří zateplování stropních konstrukcí, ať už trámových nebo vazníkových.
Současné požadavky týkající se energetické náročnosti budov zvyšují mimo jiné i nároky na tepelnou izolaci budov. S tím je spojená povinnost navrhovat větší tloušťky izolace.
V praxi to znamená izolovat v několika vrstvách, což u většiny izolantů nahrává vzniku tepelných mostů.

Izolace ICYNENE se ale neskládá ani neroluje. Aplikuje se plošným nástřikem a vytvoří zcela kompaktní vrstvu bez spojů a netěsností, splňující požadavky na energetikou náročnost, akustiku i neprůvzdušnost. Stejně jako u střešních plášťů je i při zateplování stropních konstrukcí kladen velký důraz na funkčnost a kompatibilitu celé konstrukce.

OSTATNÍ

Produkty ICYNENE získaly v posledních letech velmi významný podíl i v segmentu rekonstrukcí.
Nabízíme „komplexní řešení“ pro stavby s již nefunkční nebo nesprávně provedenou stávající tepelnou izolací. Samozřejmostí je nezávazné posouzení stavby, termovizní měření, endoskopické prozkoumání konstrukce, posouzení z hlediska požárně bezpečnostních řešení, cenová kalkulace a samotná realizace.

Aktivní jsme i v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.
Prostřednictvím našich smluvních partnerů jsme schopni zajistit vyřízení dotací včetně průkazů energetické náročnosti budov (PENB).

V rámci našeho produktového portfolia nabízíme řešení i pro průmyslový sektor – izolace halových objektů včetně protipožárních nástřiků, izolace technologických zařízení – akumulačních nádrží, chladírenských tanků či bazénů.