Termovize jako řešení

Před aplikací tepelné izolace ICYNENE doporučujeme zhodnotit stav konstrukce. Zimníobdobí je čas, kdy se začínají u stavebních konstrukcí projevovat větší či menší nedostatky. Zajímavé je, že ve většině případů se řeší nové stavby do 5 let stáří. Ne vždy jsou na vině řemeslná pochybení. Mnohdy začíná problém již ve fázi projektování a návrhu konstrukce, včetně tepelné izolace. Pro naše klienty jsme proto přišli s řešením, které odhalí chyby v konstrukci. Je jím termovizní měření. Zákazníkům provedeme bezplatně termovizní měření včetně návrhu opravných opatření. Snímky níže potvrzují, že některé konstrukce prostě skládanou izolací zateplit nelze. Termovizní měření – zjistíme případnou netěsnost v místě napojení krokve na středovou vaznici a v místě pozednice.