Doprějte si zdravější bydlení bez formaldehydu

V současnosti žijeme v době tzv. „stavebního boomu“. V segmentu bytové i nebytové výstavby je kladen stále větší důraz nejen na tepelně technické standardy  jednotlivých konstrukcí, ale i na původ materiálu a vlivu na člověka i na životní prostředí. Stále častěji se setkáváme s pojmy jako pasivní dům nebo taktéž dům s téměř nulovou spotřebnou energie, difuzně otevřené konstrukce, zelené střechy, zelené fasády atd.

Ale jak to mu bylo v dobách minulých?
Typickém příkladem socialistické výstavby byly typizované montavané domy typu „OKÁL“.
V principu  šlo o rámové konstrukce v interiéru opláštěné dřevoštěpkovými  a  v exteriéru azbestocemtovými deskami vyplněné tepelnou izolací. A právě interiérové desky jsou hlavním zdrojem FORMALDEHYDU.

Co je vlastně FORMALDEHYD?
Formaldehyd je plyn, který se ve velké míře uvolňuje nejčastěji z lepidel, dříve (do roku 1990) používaných při výrobě dřevotřískových desek, nábytku nebo k lepení koberců. Formaldehyd v závislosti na koncentraci způsobuje pálení očí a sliznic, pocit sucha v krku vedoucí ke kašli, bolesti hlavy, svědění kůže, zhoršuje obtíže alergiků. Riziko vlivu formaldehydu se zvyšuje neodborným zásahem do stávajících konstrukcí těchto domů. Výměna oken a izolace obvodového pláště difuzně uzavřeným polystyren způsobí zvýšení množství formaldehydu nad limitní hranici, což je 100 µg/m3.