PRODUKTY JK IZOLACE

Následujíci produktové listy obsahují technické řešení najčastejších technických situací. Najdete tady detail provedení špalety střešního okna, střechy s kontaktně difuzní folií, pultovú střechu s mezikrokevním zateplením nebo vzorový příklad tepelně technického posouzení dvouplášťové střechy s prkenným záklopem.

Dvouplášťová střecha s DHV I.

Střecha s kontaktně difuzní folií. Parobrzda (podtěsněná butylovou páskou) umístěná na CD profilu.

Dvouplášťová střecha s DHV II.

Střecha s kontaktně difuzní folií. Parobrzda umístěná na krokvovém nástavci – lze instalovat na pomocný dřevěný rastr.

Dvouplášťová střecha s prkenným zákopem I.

Střecha zabedněná prkeným záklopem, montovaným na sráz. Kontaktně difuzní folie je umístěna vně záklopu. Parobrzda (podtěsněná butylovou páskou) umístěná na CD profilu.

Dvouplášťová střecha prkenným zákopem II.

Střecha zabedněná prkeným záklopem, montovaným na sráz. Kontaktně difuzní folie je umístěna vně záklopu. Parobrzda umístěná na krokvovém nástavci – lze instalovat na pomocný dřevěný rastr.

Dvouplášťová střecha „pultová“ finální krytina PREFALZ

Pultová střecha – mezikrokevní zeteplení. Parobrzda umístěná na krokvovém nástavci – lze instalovat na pomocný dřevěný rastr.

Dvouplášťová střecha „pultová“ finální krytina PVC

Pultová střecha – mezikrokevní zeteplení. Parobrzda umístěná na krokvovém nástavci – lze instalovat na pomocný dřevěný rastr.

Prováděcí detail horní špaleta střešního okna

Detail provedení špalety střešního okna – odsazené ostění v prostoru okenní zateplovací sady, včetně napojení izolace na zateplovací sadu.

Prováděcí detail horní špaleta střešního okna

Detail provedení špalety střešního okna – odsazené ostění v prostoru okenní zateplovací sady, včetně napojení izolace na zateplovací sadu.