V rámci našeho programu NextGen hledáme optimální řešení pro konkrétní konstrukce. Při návrzích vycházíme z dlouholetých zkušeností a z výsledků testování v notifikovaných laboratořích. Zaměřujeme se na normou vyžadované parametry, tak na vlastnosti, které mohou ovlivnit funkci a životnost konstrukce. Na výzkumu a vývoji se aktivně podílí i jeden z našich nejvýznamnějších dodavatelů společnost HUNTSMAN BUILDINGG SOLUTIONS.


V letošním roce jsem se zaměřili zejména na akustiku, kompatibilitu s DHV (doplňková hydroizolační vrstva), fázový posun teplotního kmitu, kondenzaci a sanační skladby.
Dosavadní testy potvrdily, že izolace Icynene H2Foam lite je akusticky účinná, neovlivňuje funkci střešních folií, výrazně brání prostupu energie konstrukcí a patří k nevhodnějším řešením při sanaci střešních plášťů.

Akustika:
S ohledem na akustické parametry jsme testovali vzduchovou neprůzvučnost střešního pláště, příčky a obvodové stěny dřevostavby.

Vliv izolace ICYNENE na DHV
DHV – doplňková hydroizolační vrstva je nedílnou a velmi důležitou součástí každé střechy. A vzhledem k tomu, že klademe velký důraz na funkci celé konstrukce provedli jsem několik testů zaměřených na změření hodnot ekvivalentní difuzní tloušťky samotné folie, folie s pěnou a folie po odtržení pěny. V posledním kroku byla posouzena voděodolnost na zkoušených vzorcích. Výsledky potvrdily, že izolace ICYNENE H2FOAM LITE neovlivňuje ekvivalentní difuzní tloušťku ani voděodolnost testovaných střešních folií.